Foredrag om de færøske dansespil

Deil


Mandag den 14. november har den færøske kvindeforening i København
inviteret Andrea Susanne Opielka til at holde et foredrag om sin nye bog ”Danse
og sanglege på Færøerne”. Foredraget vil blive afholdt i det færøske hus
kl.19.00 hvor alle – både mænd og kvinder – er hjertelig velkomne.

Andrea, som er uddannet folkeskolelærer og ydermere har læst musikvidenskab,
kunsthistorie og tysk litteratur på universiteterne i Heidelberg og Bochum, tog
i vinterhalvåret 2002-2003 til Færøerne i 5 måneder hvor hun skrev sit speciale
om færøsk dans sammen med sin vejleder Eyðun Andreassen, professor i etnologi.
Dette førte til en magisterafhandling ”Dans på Færøerne – studier om en gammel
tradition”
på Bochum universitetet i 2003, som blev efterfulgt
af af en Ph.d.-afhandling om“ færøske danse og sanglege – oprindelse, udbredelse
og nutidig tradition“. Dette er grundlaget for hendes nye bog, som hun vil
holde foredrag om i det færøske hus på Vesterbrogade 17A.

Andreas nye bog er det første værk nogensinde, som udelukkende
tematiserer de færøske dansespil (dansispøl) med beskrivelser af 23 forskellige
danse, hvoraf mange med tiden anses for at være uddøde.
I bogen bliver alle danse- og sanglege sat i en nordisk kontekst, de
beskrives udførligt i deres fællesnordiske oprindelse og der inddrages
paralleller til lignende folkedanse i de andre nordiske lande. I Andreas nye
bog ligger hovedvægten dog altid på forbindelserne mellem de færøske og de
danske danse- og legeformer, fordi alle udefrakommende danselege med f. eks norsk
og tysk oprindelse kom til Færøerne via Danmark.

Dette værk anses for at være et særdeles betydningsfuld bidrag til
den færøske kulturarv, som alle interesserede færinger og skandinaver, færøske
danseforeninger, nordiske folkedansere og forskere kan få stor gavn af i
fremtiden. Bogen, som er på 388 sider, kan købes i det færøske hus denne aften
for kun kr.300,- og kan også bestilles hos det færøske forlag ”Forlagið Fróskapur”
til kr.348,- (ISBN-nr: 978-99918-65-33-1) ved at skrive til
frodskapur@setur.fo

Den færøske danseforening i København ”Dansifelagið Fótatraðk”
takker Andrea for hendes engagement og store interesse for vores danse og
sangtraditioner, og vi anbefaler alle interesserede til at komme ind i det
færøske hus og høre mere om det storslåede arbejde med de færøske danse og
sanglege.

Det koster kr.40,- at komme ind til foredraget og med i prisen er
kaffe og kage. Alle er velkomne.

Skrevet af Ólavur Eysturdal, yngri

Onnur tíðindi